Proje Künyesi

 • Format : Çalıştay
 • Yöntem : Fikir Tepsisi
 • Tarih : 14-15 Mayıs 2018
 • Yer : Bahariye Mevlevihânesi
 • Paydaş Sayısı : 3
 • Katılımcı Kuruluş Sayısı : 48
 • Katılımcı Sayısı : 96
 • Tartışma Konusu Sayısı : 63
 • Çözüm Önerisi Sayısı : 129çalıştay başlıkları

çalıştayda, aşağıdaki 4 konu başlığı ele alınmıştır

tartışılan konu başlıkları

 • Okullara yönelik çalışmalar
 • Okul idarecileri ve eğitim kadrolarına yönelik çalışmalar
 • Eğitimler ve Seminerler
 • Aileye yönelik çalışmalar
 • Risk altındaki öğrenciler ve bireyler
 • Okullarda sosyal, kültürel çalışmalar
 • Okul dışı serbest zaman etkinlikleri
 • Değerler eğitimi ve manevi rehberlik
 • Okul çevresi çalışmaları
 • Devamsızlık sorunu ve okul terki riskleri
 • Açık öğretim programları
 • Saha çalışmaları
 • Gönüllülük, gönüllü kişi ve kuruluşlar
 • STK faaliyetleri
 • Bu alanda çalışan uzmanlara yönelik çalışmalar
 • Gençlik merkezleri ve gençlik kampları
 • Sportif faaliyetler
 • Risk haritası ve riskli bölgeler
 • Cezai yaptırımlar
 • Çalışma koşulları
 • Muhbirlik ve ihbar sistemi
 • Projeler ve sürdürülebilirlik

tartışılan konu başlıkları

 • Ayaktan ve yatarak tedavi merkezleri
 • Rehabilitasyon merkezleri
 • Bağımlı ve yakınları için başvuru merkezleri
 • Merkez personelleri
 • STK’ların denetimleri ve akreditasyonu
 • Bağımlıya yönelik çalışmalar
 • Erken tanı
 • Ailelere yönelik çalışmalar
 • Sosyo Ekonomik destekler
 • Sosyal, kültürel çalışmalar
 • İstanbul Bağımlılıkla Mücadele Stratejisi –Bağımlılık Danışma Birimleri, Mahalle Çalışma Birimleri, Mobil Yardım Ekipleri
 • Tedaviye teşvik sistemleri
 • Yerel yönetimler
 • Muhtarlar
 • 18 yaş üstü ağır vakalar
 • Yasal düzenlemeler
 • Manevi rehberlik

tartışılan konu başlıkları

 • Sosyal Uyum Birimleri ve çalışanları
 • Ex-User’lar
 • Rehberlik, mentörlük
 • İstihdam politikaları
 • İşkur
 • Aktif işgücü hizmetleri
 • Kurumlar arası koordinasyon
 • İşverene yönelik çalışmalar
 • Önyargılar
 • Denetimli Serbestlik Çalışmaları
 • Standardizasyon
 • STK’ların rolü

tartışılan konu başlıkları

 • Kurumlar arası koordinasyon
 • Sınırlar, yetki ve sorumluluklar
 • Yönerge, yönetmelik ve planlamalar
 • Toplumsal önyargılar
 • Ortak veri tabanı ve platform
 • Özendirici tutumlar ve adlandırmalar
 • Yazılı ve görsel medya
 • Sosyal medya
 • Video siteleri
 • Kamu spotları ve zorunlu yayınlar
 • Toplumsal değişim ve yeni nesil gençlik
 • İletişim stratejisi

katılımcı kurumlar ve kuruluşlar

çalıştaya, aşağıdaki 48 kurum ve kuruluştan,
96 katılımcı iştirak etmiştir

# Yasal Statü Kurum / Kuruluş Ünvanı
1 Kamu Kurumu İSTANBUL VALİLİĞİ
2 Kamu Kurumu AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
3 Kamu Kurumu BAĞCILAR SHM SOSYAL UYUM BİRİMİ
4 Kamu Kurumu BEYOĞLU SOSYAL HİZMET MERKEZİ
5 Kamu Kurumu ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ
6 Kamu Kurumu EYÜPSULTAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
7 Kamu Kurumu EYÜPSULTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
8 Kamu Kurumu GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇ. VE İST. MÜDÜRLÜĞÜ
9 Kamu Kurumu GÜNGÖREN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
10 Kamu Kurumu İL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
11 Kamu Kurumu İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
12 Kamu Kurumu İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
13 Kamu Kurumu İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
14 Kamu Kurumu İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
15 Kamu Kurumu İSKİ SAĞLIK VE İŞ GÜV. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
16 Kamu Kurumu İSTANBUL DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ
17 Kamu Kurumu İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
18 Kamu Kurumu İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ
19 Kamu Kurumu NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MD.
20 Kamu Kurumu RTÜK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
21 Kamu Kurumu SİLİVRİ DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ
22 Kamu Kurumu TÜİK İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
23 Kamu Kurumu ÜSKÜDAR SOSYAL HİZMET MERKEZİ
24 Sivil Toplum Kuruluşu İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ
25 Sivil Toplum Kuruluşu TÜRKİYE GENÇLİK STK LARI PLATFORMU
26 Sivil Toplum Kuruluşu TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ
27 Sivil Toplum Kuruluşu ÖNDER
28 Sivil Toplum Kuruluşu TÜGVA –TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI
29 Sivil Toplum Kuruluşu BAYDER –BAĞIMSIZ YAŞAM DERNEĞİ
30 Sivil Toplum Kuruluşu İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI DERNEĞİ
31 Sivil Toplum Kuruluşu UMUT ÇOCUKLARI DERNEĞİ
32 Sivil Toplum Kuruluşu KIZILAY İSTANBUL
33 Sivil Toplum Kuruluşu İGA -İNOVATİF GENÇLİK AKIMI
34 Sivil Toplum Kuruluşu TÜRKİYE MAARİF VAKFI
35 Sivil Toplum Kuruluşu İNSAN VAKFI
36 Sivil Toplum Kuruluşu GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI VAKFI
37 Sivil Toplum Kuruluşu İTOGED
38 Sivil Toplum Kuruluşu DÜNYA DOKTORLARI DERNEĞİ
39 Sivil Toplum uruluşu SİVİL TOPLUM HAREKETİ
40 Sivil Toplum Kuruluşu GESKAM
41 Sivil Toplum Kuruluşu KIRAÇ ROMANLARI DERNEĞİ
42 Sivil Toplum Kuruluşu HAZAR DERNEĞİ
43 Sivil Toplum Kuruluşu İMH HİCRET
44 Sivil Toplum Kuruluşu SOSYAL AKIL DERNEĞİ
45 Sivil Toplum Kuruluşu ÇOCUK OYUNLARI FEDERASYONU
46 Sivil Toplum Kuruluşu EKONOMİ KULÜBÜ
47 Sivil Toplum Kuruluşu GENÇ HAYAT VAKFI
48 Sivil Toplum Kuruluşu KEVSER EĞİTİM VAKFIgörmezden gelme

bağımlılıkla mücadele alanında maddi veya manevi
ben de katkı vermek isterim diyorsan