Proje Künyesi

  • Ürün : web sitesi + mobil uygulama
  • Alan : sosyal inovasyon
  • Hedef Grup : sosyal girişimciler
  • Nihai Yararlanıcılar : dezavantajlı gruplar

  • çok yakında...

kulabuz nedir ?

kulabuz; dezavantajlı gruplara yönelik yenilikçi projelerin hayata geçirilmesinde sosyal girişimcilere kılavuzluk görevi üstlenecek bir web sitesidirproje amacı

sosyal girişimcilerin üretimlerini desteklemek ve ürettikleri projeleri hayata geçirmeye dair ihtiyaçları için
kolaylaştırıcı bir rol üstlenmektir
neden kulabuza ihtiyaç var ?

günümüzde,
sosyal girişimciler ne tür sorunlarla karşılaşır:

Sosyal girişimciler, öncelikle ilgilendikleri hedef gruplarla ilgili kapsamlı bilgiye ihtiyaç duyarlar. Fakat bu kapsamlı araştırmayı yaparak doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak hiç de kolay değildir. Her biri birçok farklı ve dağınık kaynaktan alınacak olan bilgiler(süreç, mevzuat, yasal düzenlemeler, veriler, istatistikler, bilimsel araştırmalar, akademik çalışmalar, tezler, raporlar, o alanda çalışan kurumlar(kamu, sivil toplum, özel sektör), başarılı projeler…) için çok detaylı ve yorucu bir çalışma gerekmektedir. Çünkü; hedef gruplarla ilgili doğru bilgiler edinilmez ise sağlıklı bir analiz yapılamayacak, doğru fikir üretip hayata geçirebilmek mümkün olmayacak ve bu durum, zaman, emek ve maddi kaynakların kaybı olarak geri dönecektir.

Sosyal girişimciler, ilgili fonlara ulaşabilmeli, işbirliği yapabilecekleri paydaşları tespit edebilmeli, fikirlerini sunabilecekleri kitleyle iletişim kurabilmelidir. Girişimci ile yatırımcıyı bir araya getiren birtakım projeler olsa da, Kulabuz bunu daha efektif hale getirecek, diğer özellikleriyle beraber de bir sosyal girişimcilik ağı niteliği kazanacaktır.

Sosyal girişimcilerin birçoğu projelerini istenen formatta kağıda dökme bilgisine sahip değildir. Bu durumda, temel bir takım bilgiler gerekmektedir. Kulabuzda, sosyal girişimcilere, ihtiyaç duyacakları eğitimler (sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon, sosyal sorumluluk, proje döngüsü yönetimi(pcm), kalkınma ajansları yönetim sistemi(kays), pmi (project management institute) metodolojisi, iş modeli kanvası, elevator pitch, iş planı hazırlama…) sunulacaktır.

görmezden gelme

kulabuz projesine maddi veya manevi
ben de katkı vermek isterim diyorsan