Proje Künyesi

 • Hedef Grup : 10-15 yaş arası risk altındaki çocuklar ve ebeveynleri
 • Öncelik : Okul terki riski taşıyan Roman çocuklar ve ebeveynleri
 • Pilot İlçe : Fatih - İstanbul
 • Proje Süresi : 12 ay
 • Paydaş Sayısı : 8 ( 4 kamu kurumu, 2 sivil toplum kuruluşu, 2 üniversite )

proje amacı

kamu, sivil toplum, akademi işbirliğinde
aile odaklı entegre hizmet modeli geliştirmek
s
ne anlama geliyor


sevgi, saygı, sadakat, sorumluluk olabilir mesela

belki de spor veya sanat

ya da sosyal...

Ayrıca; yaklaşmak, yanaşmak anlamlarına gelen sokul kelimesi de proje ile çok uyumlu değil mi ?

peki sizin aklınıza ilk olarak hangisi geldi ?
proje hedefleri


çocukların;

 • Öğrenmekten keyif almalarını sağlayarak öğrenmeye devam isteklerini arttırmak ve okula devamlarını sağlamak,
 • İyi olma hallerini arttırarak olası suça karışma, madde kullanma ve şiddet gibi risk içeren davranışlarını azaltmak,
 • Sosyal/kültürel faaliyetlere olan ilgilerini arttırmak,
 • Spora yönlendirmek, yetenekleri tespit edip desteklemek,
 • Topluma uyum sağlayan sağlıklı bireyler olarak yaşamda yer almalarına ve özgüven kazanmalarına katkıda bulunmak,
 • Milli ve manevi değerleri aşılamak,

ebeveynlerin;

 • Bilinçlendirilmesini sağlamak,
 • Aile içi iletişimi arttırmak,

kurumların;

 • İnsan kaynakları ve kurumsal kapasitelerini geliştirerek hizmet kalitesini arttırmak ve

 • Ailenin bütününe yönelik çözümler geliştirmektir.temel faaliyetler


 • Risk altındaki çocukların tespit edilmesi
 • Sosyal incelemelerin gerçekleştirilmesi
 • Ön testlerin yapılması
 • Koordinasyon kurulunun oluşturulması
 • Çocuk/Aile bazlı çözüm planlarının oluşturulması
 • Takip sisteminin sağlanması
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi
 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi
 • Etüt hizmetleri verilmesi
 • Değerler eğitimlerinin verilmesi
 • Etkili ebeveynlik becerileri eğitimleri düzenlenmesi
 • Son testlerin yapılması
 • Etkisel değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi, sonuçlarının raporlanması ve akademik yayın haline dönüştürülmesi
 • İlgili paydaşlara yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesigörmezden gelme

s-okul projesine maddi veya manevi
ben de katkı vermek isterim diyorsan