PROJE KÜNYESİ

 • Hedef Grup : Lise öğrencileri
 • Pilot İlçe : Fatih - İstanbul
 • Pilot Okul : İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
 • Program Süresi : 2 ay / 24 saat


proje amacı

sosyal inovasyon alanında nitelikli gençler yetiştirmek


proje hedefleri


program sonunda öğrencilerin sahip olacakları nitelikler şunlardır:

 • takım olma
 • gözlem yapma
 • sahayı iyi bilme ve ölçüyü tanımlama
 • tasarımcı gibi düşünme
 • eski fikirlerden kurtulma
 • problemleri tespit edebilme
 • fikirler üretme
 • beyin fırtınası gerçekleştirme
 • fikirleri test etme ve doğru fikirleri seçme
 • fikirlerin gerçeğe taşınmasında faydalı beceriler edinme


program kapsamı

teori, uygulama, rol modeller...

1

 • teorik eğitimler

2

 • uygulama atölyeleri

3

 • vizyon buluşmalarısonuçlar


 • sosyal inovasyon konusuna duyarlı ve yetenekli 8 öğrenci seçildi
 • öğrencilere 8 saat teorik eğitim verildi
 • oyunlar vasıtasıyla, 8 saat boyunca, birçok beceriyi severek ve eğlenerek öğrenmeleri sağlandı
 • öğrendiklerini pratik etmeleri için 8 saat uygulama atölyeleri gerçekleştirildi
 • belirlenen tema kapsamında fikirler üretmeleri sağlandı
 • seçilen 1 fikir projelendirildi ve hayata geçirilmesi için adım atıldı
 • program sonunda gerekli kriterleri sağlayan öğrenciler İnsan ve Medeniyet Hareketi Sosyal İnovasyon Birimi’ne dahil edildi
 • kulabuz adlı proje ile teknofest yarışmasına katılım sağlandıgörmezden gelme

siyep projesine maddi veya manevi
ben de katkı vermek isterim diyorsan